• กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
  • เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหมและคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ พลโท ทลวง...
  • พลโท ดำรงศักดิ์ วรรณกลาง เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็นประ...
  • พิธี รับ-ส่ง หน้าที่เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม
  • พิธี รับ-ส่ง หน้าที่เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม
 
 
 
 
  
  • ทดสอบสมรรถภาพร่างกายครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
  • การประชุมคณะกรรมการศึกษาและยกร่างพระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ...
  • การประชุมวางแผนขั้นกลางการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ปร...
  • ข้าราชการ กกส.กห. เข้าอวยพรปีใหม่และขอรับโอวาทจาก จก.กกส.กห.
  • กกส.กห. ทำความสะอาดวัดบางตะไนย์ ภายใต้กิจกรรม “เติมความสุข ใ...