ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH
TH
กรมการสรรพกำลังกลาโหม
Defence Mobilisation Department

พลโท เริงฤทธิ์ บัญญัติ
เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม

 
Banner-Mobex2019-FTX_200-(5).jpg555.jpg
Capture.JPG

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนากิจการกำลังพลสำรองของ กห. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
 
                         เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ กรมการสรรพกำลังกลาโหม จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บท การพัฒนากิจการกำลังพลสำรองของ กระทรวงกลาโหม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม กกส. ชั้น ๔ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) โดยมี พลโท เริงฤทธิ์ บัญญัติ เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็นประธานในพิธี


010203040506