ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH
TH
กรมการสรรพกำลังกลาโหม
Defence Mobilisation Department

พลโท เริงฤทธิ์ บัญญัติ
เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม

 
Banner-Mobex2019-FTX_200-(5).jpg555.jpg
Capture.JPG

การประชุมเตรียมข้อมูล สำหรับการประชุมคณะกรรมการกำลังพลสำรอง คกส.
 
                   เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ กรมการสรรพกำลังกลาโหม จัดการประชุมเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมคณะกรรมการกำลังพลสำรอง คกส. ณ ห้องประชุม กกส. ชั้น ๔ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) โดยมี พลโท เริงฤทธิ์ บัญญัติ เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็นประธานในพิธี


010203040506