ประกาศกรมการสรรพกำลังกลาโหม เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ
IMG_066.bmpIMG_067.bmp