กองเลขานุการคณะกรรมการกำลังพลสำรอง
osrfc_2-(1).jpg