บัญชีรายชื่อทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนซึ่งได้รับการผ่อนผันไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร ฯ ม.ศิลปากร และ ม.ราชภัฎราชนครินทร์ จำนวน 89 คน
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์