แต่งตั้งยศให้กับนักศึกษาวิชาทหาร และ แต่งตั้งยศให้กับนักศึกษาวิชาทหารหญิง