จัดการแสดงศักยภาพของกำลังพลสำรอง ๓ เหล่าทัพ
          กระทรวงกลาโหม มอบให้ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดย กรมการสรรพกำลังกลาโหม ร่วมกับกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ  จัดการแสดงศักยภาพของกำลังพลสำรอง ๓ เหล่าทัพ ในวันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พื้นที่ศรีสมาน  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งเป็นการทดสอบขีดความสามารถของกำลังพลสำรอง รวมถึงรับทราบ บทบาทและความสำคัญของกำลังพลสำรอง โดยมี พลเอก เทพพงศ์  ทิพยจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็นประธาน
 |<  < 1 - 2  >  >|