หน้าแรก > หน่วยขึ้นตรง > สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการกำลังพลสำรอง
 
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการกำลังพลสำรอง
osrfc-(1).jpg