ข้อมูลทรัพยากรตามแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ     จำนวนผู้เยี่ยมชม visitor counter
 
   

 
การจัดการองค์ความรู้เรื่อง “การจัดเตรียมข้อมูลทรัพยากรเพื่อการระดมสรรพกำลัง

การจัดการองค์ความรู้เรื่อง "หลักสูตรการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร"
การจัดการองค์ความรู้เรื่อง "ระบบข้อมูลการระดมสรรพกำลัง ของ กกส.กห."

การจัดการองค์ความรู้เรื่อง "การผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ"
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง "กฏหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง "การพัฒนาระบบกำลังสำรองตามกรอบแผนแม่บทการพัฒนาระบบกำลังสำรองของ กห. พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙"
(ร่าง) องค์ความรู้ เรื่อง การพัฒนาระบบกำลังสำรองตามกรอบแผนแม่บทการพัฒนาระบบกำลังสำรองของ กห. พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙
มาตรฐานข้อมูลทรัพยากรเพื่อการระดมสรรพกำลัง
การฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร  
การจัดทำมาตรฐานข้อมูลทรัพยากร เพื่อการระดมสรรพกำลัง โดยคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ ของ กกส.กห. (KM TEAM)
 


 
 
ktk.jpgbannerkgs.jpg