ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH
กรมการสรรพกำลังกลาโหม
Defence Mobilisation Department

พลโท เริงฤทธิ์ บัญญัติ
เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม

 
Banner-Mobex2019-FTX_200-(5).jpg555.jpg
Capture.JPG
ข้อมูลทรัพยากรตามแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ การจัดการองค์ความรู้เรื่องหลักสูตรการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร

-องค์ความรู้เรื่อง “การจัดเตรียมข้อมูลทรัพยากรเพื่อการระดมสรรพกำลัง”