ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH
กรมการสรรพกำลังกลาโหม
Defence Mobilisation Department

พลโท เริงฤทธิ์ บัญญัติ
เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม

 
Banner-Mobex2019-FTX_200-(5).jpg555.jpg
Capture.JPG
การจัดทำมาตรฐานข้อมูลทรัพยากร เพื่อการระดมสรรพกำลัง โดยคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ ของ กกส.กห. (KM TEAM)


- มาตรฐานข้อมูลทรัพยากร เพื่อการระดมสรรพกำลัง 

- การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้การดำเนินการด้านข้อมูลทรัพยากรเพื่อการระดมสรรพกำลัง  

-การอบรมข้าราชการ กกส.กห. และข้าราชการ สป. เกี่ยวกับการดำเนินการด้านข้อมูลทรัพยากร เพื่อการระดมสรรพกำลัง

-การเผยแพร่การดำเนินการด้านข้อมูลทรัพยากรเพื่อการระดมสรรพกำลัง ในการฝึกการระดมสรรพกำลัง ประจำปี ๒๕๕๗ (กรส.๕๗) ภายใต้กรอบการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ (C-MEX 14) ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ มิ.ย.๕๗